αναζήτηση πιστοποιημένων thetahealers®

οι εκπαιδευτές που είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν
ThetaHealing® θεραπευτής
ThetaHealing® εκπαιδευτής
ThetaHealing® master
ThetaHealing® certificate of science
ThetaHealing® μάθημα επιλογής

Featured ThetaHealers®

Click on any of the ThetaHealers® to view their Profile. Move your mouse over the carousel to pause its position.

No solicitation allowed - all unsolicited emails will be reported as spam and sent to the relevant authorities. This is a private database and you may not send advertisements for any products/services through these emails. Only serious inquiries about THETA HEALING products/services are allowed.
μια επίσημη ιστοσελίδα vianna stibal thetahealing
THETAHEALING, THETAHEALER, το λογότυπο THETA HEALING και το THInK/THETA HEALING INSTITUTE OF KNOWLEDGE είναι σήματα κατατεθέντα. Τα σεμινάρια και οι συνεδρίες με την ενεργειακή μέθοδο ThetaHealing διατίθενται αποκλειστικά από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και Θεραπευτές στην τεχνική ThetaHealing. Μόνο ένας Εκπαιδευτής ή Θεραπευτής που έχει πιστοποιηθεί από το THInK έχει δικαίωμα να ονομάζεται ThetaHealer. Μόνο οι πρακτικές ενεργειακής θεραπείας που έχουν αναπτυχθεί και εγκριθεί από τη Βαϊάννα και το THInK μπορούν να ονομαστούν ThetaHealing.
  test

Copyright © 2020 ThetaHealing®


No portion of information in this website may be reproduced or distributed in any form without prior permission from the author which may be solicited upon request. All rights reserved.